* Sự kiện đua top Open Sever
01-04-2019

👉 Event đua Top chuyển sinh: Từ khi Open tới 10h T6 12/07 chốt Top
🎁 TOP 1: 1.5M DMP + Pet tư chất 125k, 12 skill
🎁 TOP 2: 1.0M DMP + Pet tư chất 115k, 12 skill
🎁 TOP 3: 800k DMP + Pet tư chất 83k, 12 skill
🎁 TOP 4 đến 10: 500k ĐMP
==> Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong GameTin tức khác

* Thiên Long 24h (3.0 Cs) - Open 19h30 T6 05/07 - Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
01-04-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
01-04-2019